این قفل برای نصب بر روی درب حیاط طراحی گردیده ولی میتوان از آن در موارد مشابه نیز استفاده کرد. بر روی این قفل قابلیت استفاده از ریموت کنترل و سایر فرامین الکترونیکی پیش بینی گردیده و بنا به سفارش مشتری قابل نصب میباشد.

  

آپشن های قابل نصب روی قفل برقی مدل 7070:

گزینه های زیر قابل نصب بر روی قفل برقی می باشد و در صورت نیاز ، شما می توانید با شرکت تماس گرفته و از چگونگی خرید آن مطلع شوید.

  
    کنترل رمزی با کیبورد        ریموت کنترل
  
              کارت هوشمند     مانیتورینگ توسط شبکه و رایانه